Pernis, Protestantse vissers

In de 17e. eeuw wordt in Pernis voor de eerste keer de naam 'van der Steen' vermeld bij de kinderen van Leendert Cornelisz., die de toevoeging 'Quanselaar' kreeg bij de aangifte van het overlijden van zijn weduwe. Een 'Quanselaar' was een soort marskramer.

Maarten Pieter van der Steen schreef over de ontwikkeling van deze familie samen met zijn broer Leendert het standaardwerk ‘De Onderste Steen Boven’. Daarin bespreekt hij zijn naspeuringen in de doop-, trouw- en begrafenisregisters van omliggende Zuid-Hollandse gemeentes, waarbij geen verband werd aangetoond met de familie van der Steen, die in 1668 in Pernis werd gedocumenteerd. Van voor die tijd zijn geen archieven uit Pernis beschikbaar.

Literatuur: M.P. van der Steen. ‘De Onderste Steen Boven’, genealogie van het Pernisser geslacht Van der Steen. Zuidland 1994/1997.

                                               
   
De Korenmolen van Pernis, circa 1920.

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.