Van der Steen - België

Ook in België is de naam veel te vinden. Kijk daarvoor op 'Familienamen in België':                                                                   

U ziet de geografische spreiding voor alle Belgische familienamen gebaseerd op gegevens uit 1998 en u vindt 883 maal ‘Van der Steen’ en 257 maal ‘Van de Steen’ geconcentreerd in Vlaanderen, en 788 maal ‘Vandersteen’ meer in centraal België. Maar ook ruim 1504 ‘Van den Steen’ en 244 ‘Vandensteen’ geconcentreerd rond Liedekerke. (Let op het gebruik van hoofdletters!)

                                               
                                              
Mogelijk is er aansluiting met de adellijke familie Villain. De genealogie Villain uit de omgeving van Liedekerke is interessant en gaat terug tot begin 12e. eeuw.
In 1509 is Zoete van der Steen met ene Villain getrouwd, waarna twee zonen haar achternaam mee kregen. Iets wat in de 'betere kringen' niet ongebruikelijk was.
Een nazaat van één van die zonen, Cornelis, trouwt in 1582 te IJsselstein met Catharina van der Elst. Naar hun nakomelingen moet nog onderzoek worden gedaan. 
Aansluiting met andere takken Van der Steen is mogelijk, maar nog niet aangetoond. 
Wel treffen we hetzelfde familie wapen met de drie hamers aan in deze tak van de familie. 


                                       
 
Wapen Van den Steene. In zwart een schildhoofd van zilver, beladen met drie schuingeplaatste hamers in het veld.Uit Vlaanderen verdreven zoals veel Vlaamse families ten tijde van de Hertog van Alva en vestigden zich in de Verenigde Nederlandse Provinciėn en in het land van Luik. De "Van den (der) Steene” waren verwant met adellijke families zoals Gruuthuuse,van der Elst,van den Eeckhoute en DeckheereBron, oud provinciaal wapenregister van de wapenen der Vlaamse adel gemaakt ten tijde van Karel V.

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.