De naam van der Steen

In de ‘Onderste Steen Boven’ schrijft Maarten Pieter van der Steen het volgende over de mogelijke herkomst:
‘Er zijn verschillende verklaringen voor de herkomst van de naam te vinden. De meest gangbare is de volgende, volgens A. Huizinga in zijn ‘Encyclopedia van namen’: Namen van Middeleeuwse burchten eindigden vaak op ‘stein’ of ‘steen’ omdat het huizen waren die van steen waren gebouwd (in tegenstelling tot de hutten van de lijfeigenen) of gefundeerd op een steen of een rots. Later ging dit ‘stein’ of ‘steen’ ook over op namen van burgerlijke landgoederen, boerenhoeven e.d.’ Ook voegde men wel het beroep of plaats van herkomst aan de naam toe, zoals Winkelman, Visser, Van Brakel, Van Kralingen. In dit rijtje past dus ook Steen, Van Steen en Van der/den Steen, zeker als men op één of andere wijze betrokken was bij een landgoed of boerenhoeve met die aanduiding.
Een variant op deze verklaring is dat stenen ook gebruikt werden om de grens van een
bepaald stuk land te markeren. Men koos daarvoor grote stenen die moeilijk verplaatst konden worden en die tot in lengte van dagen dienst konden doen.’

In de Leidse tak wordt wel de suggestie gedaan dat de naam Van der Steen een vertaling is van het Franse patroniem ‘du Pierre.’

En in de Friese tak heet van der Steen gewoon 'Stiens', waarom ook niet?

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.