Van der Steen - Frankrijk

                           
                                                                    Hondschoote.

In Zuid West Vlaanderen liggen plaatsen als Poperingen, Ieper, Bailleux en Hondschoote (recente foto hier boven). Tegenwoordig vinden we o.a. Hondschoote en Bailleux in het uiterste Noord Westen van Frankrijk, terwijl Poperingen en Ieper op Belgisch grondgebied liggen. Grappig is dat men heden ten dag nog plat Vlaams spreekt in dit Noord Westelijke deel van Frankrijk. Men noemt dat 'klappen'.
Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw kregen we signalen dat daar van der Steens woonden, dan wel gewoond hebben.
                                           
Pas in de tachtiger jaren is o.a. in het archief van Hondschoote onderzoek gedaan naar dit gegeven. Helaas: Geen van der Steen te vinden.
Toch melden de Poorter boeken van Rotterdam dat zich begin zeventiende eeuw van der Steens meldden, w.o. een 'wolcammer' die afkomstig was uit Hondschoote.
En uit de archieven van Leiden blijkt dat er een ware migratie van o.a. van der Steens had plaats gevonden van West Vlaanderen naar meer Noordelijke streken, zoals Rotterdam en Leiden.

Meer informatie over Hondschote: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondschote
Zie ook: Meer over Hondschoote en Wevers uit Vlaanderen             


Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.