Van der Steen - Frankrijk

                           Afbeelding invoegen
                                                                    Hondschoote.

In Zuid West Vlaanderen liggen plaatsen als Poperingen, Ieper, Bailleux en Hondschoote (recente foto hier boven). Tegenwoordig vinden we o.a. Hondschoote en Bailleux in het uiterste Noord Westen van Frankrijk, terwijl Poperingen en Ieper op Belgisch grondgebied liggen. Grappig is dat men heden ten dag nog plat Vlaams spreekt in dit Noord Westelijke deel van Frankrijk. Men noemt dat 'klappen'.
Al in de zestiger jaren van de vorige eeuw kregen we signalen dat daar van der Steens woonden, dan wel gewoond hebben.

Na de Spaanse Furies van 1572 (dus in de 80-jarige oorlog) koos de Noord-Franse plaats Hondschoote de zijde van de opstandelingen. In 1582 werd Hondschote ingenomen door de Spaanse troepen en deels verwoest. Veel textiel bewerkers en ook textielbaronnen trokken toen naar Antwerpen en naar Leiden. Als groep onderhandelde men met het stadsbestuur van Leiden (tot dan toe een van de grootste concurrenten) om als groep naar Leiden te mogen komen. In 1585 werd ook Antwerpen ingenomen en trokken de Hondschoters die naar Antwerpen gegaan waren alsnog naar Leiden. 
 
 
Pas in de tachtiger jaren is o.a. in het archief van Hondschoote onderzoek gedaan naar dit gegeven. Helaas: Geen van der Steen te vinden.
Toch melden de Poorter boeken van Rotterdam dat zich begin zeventiende eeuw van der Steens meldden, w.o. een 'wolcammer' die afkomstig was uit Hondschoote.
En uit de archieven van Leiden blijkt dat er een ware migratie van o.a. van der Steens had plaats gevonden van West Vlaanderen naar meer Noordelijke streken, zoals Rotterdam en Leiden.

Meer informatie over Hondschoote: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondschote
Zie ook: Meer over Hondschoote en Wevers uit Vlaanderen             


Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.