Stadsgroentemannen van Utrecht

Vanaf de 2e helft van de 17e eeuw zijn hoveniers met de naam Van der Steen actief aan de randen van de stad Utrecht. Tot ver in de 20e eeuw verzorgen zij de aanvoer van verse groenten voor de stad. Twee interessante boeken over dit onderwerp geven de geschiedenis en achtergronden van deze beroepsgroep weer.
                                                 

Jan Hendrik Verheyen, gezicht op de Weerdpoort in Utrecht, 1821.

Coen van Kasteel beschrijft de ontwikkeling van een bijzondere groep hoveniers aan de noordkant van de stad, buiten de Weerdpoort. 
Uit zijn inleiding: "Zij waren oud-katholiek, verbouwden een grote verscheidenheid aan producten op veelal kleine akkertjes. Die werden dikwijls vanwege hun besloten ligging bij het eigen huis ‘de hof’ genoemd; vandaar het begrip hovenier dat nog tot ver in de 20e eeuw bij de oud-katholieken in gebruik was. Ook het begrip warmoezenier werd (tot eind 19e eeuw) gebruikt. Nu worden ze tuinders of groentekwekers genoemd.”
 
Coen van Kasteel – ‘Hoveniers, humor en heiligheid’, Oud-katholieke hoveniers in Utrecht. Begijnekade 18, Uitgevers - 2009, ISBN 978-90-78019-21-3

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.