Wevers uit Vlaanderen

Na de Spaanse Furies van 1572 (dus in de 80-jarige oorlog) koos de Noord-Franse plaats Hondschoote de zijde van de opstandelingen. In 1582 werd Hondschoote ingenomen door de Spaanse troepen en deels verwoest. Veel textiel bewerkers en ook textielbaronnen trokken toen naar Antwerpen en naar Leiden. Als groep onderhandelde men met het stadsbestuur van Leiden (tot dan toe een van de grootste concurrenten) om als groep naar Leiden te mogen komen. In 1585 werd ook Antwerpen ingenomen en trokken de Hondschooters die naar Antwerpen gegaan waren alsnog naar Leiden. Lees meer over die geschiedenis op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondschote 

 Afbeelding invoegen    

Ook interessant om hierover te lezen is ‘Leidens weg op’ van John Desreumaux. De nieuw ingeschreven poorters getuigen en borgen van Leiden 1576-1603. Uitgeverij Familia et Patria te Roeselare (B.), Brugsesteenweg 145 en Iepersestraat 99 te Roeselare, copyright 1992. 

Er is op internet nog veel informatie te vinden over de Leidse geschiedenis en de ontwikkeling van de textiel industrie door de aanwas aan het einde van de 16e eeuw. 

In de 18e  eeuw ging het steeds slechter met de Leidse wolindustrie: De werkgelegenheid nam af en de stad liep leeg. De achteruitgang bracht onvrede met zich mee. Ook de voortdurende oorlogen van Napoleon maakten de situatie alleen maar erger. Na 1815 ging het langzaam maar zeker weer beter met de stad. 

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.