Pernis

Al sinds mensen heugenis voert de lage landen mens strijd met de zee. Zo ook in het overstroming gebied van de Rijn-Maas delta, ten zuiden van wat we nu Rotterdam noemen. 
Er werd land gewonnen door aanslibbing en het stelselmatig inpolderen van eilandjes of platen. Om de snel groeiende bevolking te kunnen voeden was er steeds meer landbouw grond nodig. 
Zo ontstonden sinds de 11e. -12e. eeuw uiteindelijk de Zuid Hollandse Eilanden waaronder 
IJsselmonde, waarop behalve Pernis, plaatsen als Hoogvliet, Poortugaal, Rhoon en
's Gravenambacht te vinden zijn.
We weten dat Pernis, of Pernesse zoals het toen genoemd werd, al bestond voor 1249, toen er al een haven was. Eerst vooral voor uitwatering van de polders en later ook als ligplaats van schuiten.
Al in 1307 beschikte het dorp over een eigen kapel. In 1428 werd op dezelfde plaats waar deze kapel stond een Gotische Kerk gebouwd. De toren staat er nog, zij het tegen de in 1925 nieuw gebouwde kerk.
 
                                              
Zoals het wapen van Pernis al doet vermoeden, waren de belangrijkste bestaansbronnen landbouw en visserij.
      
 
De uiterst vruchtbare grond was bij uitstek geschikt voor vele soorten van landbouw, en ook voor veeteelt. De meeste boeren hofstedes dateerden uit de zeventiende en achttiende eeuw, maar moesten in de dertiger jaren van de twintigste eeuw plaats maken voor havens en industrie terreinen. Ook de korenmolen, die jarenlang een vertrouwd beeld gaf aan het dorp, is sinds 1920 verdwenen.
Pernis is van oorsprong dus een landbouw dorp.
Wel heeft men eeuwen lang aan rivier- en kustvisserij gedaan, terwijl de grote visserij pas in de loop van de achttiende eeuw een rol van betekenis begon te spelen, met een climax in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begin twintigste eeuw is de visserij voor goed uit Pernis verdwenen. 

 
Afbeelding invoegen
 
 Haven van Pernis 1912. Litho van Arie Dubbelman (1914-1997).


Meer informatie over Pernis: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pernis
                                                             
Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.