Johan, dijkgraaf van Moerkerken

Ger Matthee geeft op: 
  
een overzicht van het nageslacht van Johan van der Steen (*circa 1585 - †> 1664), dijkgraaf van Moerkerken. 
Hij schrijft o.a.: ‘In 1635 werd Johan van den Steen, die toen in Dordrecht woonde, eigenaar van de grond waarop hij een paar jaar later de boerderij 'Rustenburg' liet bouwen en waar hij toen ook zelf ging wonen. Hij was naast dijkgraaf van het Oostzomerland, ook dijkgraaf van Moerkerken en fungeerde in die kwaliteit van 1624 tot 1630 als ambachtsheer van de ene helft van de heerlijkheid Puttershoek, welke helft in die tijd in eigendom toebehoorde aan de gezamenlijke Ingelanden van Moerkerken.’

                                     
                                      
                                                  Hofstede Rustenburg te Puttershoek. 
                                                               (Eind 20e eeuw afgebrand)


Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.