Pernis, Protestantse vissers

In de 17e eeuw wordt voor de eerste keer in Pernis de naam 'Van der Steen' vermeld bij de kinderen van Leendert Cornelisz., die de toevoeging 'Quanselaar' kreeg bij de aangifte van het overlijden van zijn weduwe. Een 'Quanselaar' was een soort marskramer.


Maarten Pieter van der Steen schreef over de ontwikkeling van deze familie samen met zijn broer Leendert het standaardwerk ĎDe Onderste Steen Bovení. Daarin bespreekt hij zijn naspeuringen in de doop-, trouw- en begrafenisregisters van omliggende Zuid-Hollandse gemeentes, waarbij geen verband werd aangetoond met de familie van der Steen, die in 1668 in Pernis werd gedocumenteerd. Van voor die tijd zijn geen archieven uit Pernis beschikbaar.

Literatuur: M.P. van der Steen. ĎDe Onderste Steen Bovení, genealogie van het Pernisser geslacht Van der Steen. Zuidland 1994/1997.

                                               
   
De Korenmolen van Pernis, circa 1920.

Genealogie Van der Steen, verhalen en stambomen, leren uit het verleden.